El projecte S2-Salut&Sport comporta dues línies d’investigació bàsiques:

  • R+D en sensors integrats en prendes tèxtils esportives.
  • R+D en App per a mòbil.

Aquestes línies d’investigació a la vegada requereix de coneixements en diverses disciplines:

TEXTIL: Els membres del consorci han de ser capaços de desenvolupar unes prendes tèxtils que incorporin capacitat de sensorització de constants vitals mitjançant l’ús de la Textrónica, amb elements com fils i tintes conductores.

HW: Els membres del consorci han de ser capaços de poder integrar una electrònica associada a les prendes tèxtils que siguin de petit tamany i de baix consum energètic, per tal que no requereixi d’unes bateries grans que facin a les prendes i als sensors incapaços de ser portades pels usuaris.

SW: Els membres del consorci han de ser capaços de poder desenvolupar una aplicació que sigui totalment amigable amb l’usuari, de manera que la puguin incorporar ràpidament i efectiva en el seu ús quotidià, ja que d’una altra manera no faran ús ni de les prendes ni de la aplicació.

ESPORT-SALUT: Els membres del consorci han de ser capaços de desenvolupar uns programes d’entrenament amb l’ajuda del CAR Sant Cugat que es puguin enllaçar i parametritzar en funció de les dades que la monitorització de constants vitals oferirà per a poder fer efectiva la millora de la pràctica esportiva i de la salut.

La plataforma mòbil es pretén que pugui descarregar-se com a aplicació dins el mercat de App’s (Android Market i/o iTunes d’Apple), les principals plataformes d’aplicacions per a mòbils, de forma que sigui de fàcil accés per als usuaris de les prendes esportives.

Els Objectius específics marcats pels membres del consorci son els següents:

1. Desenvolupament de prendes tèxtils amb sensors integrats:

La idea general dels membres del consorci es posar en comú els diferents coneixements en les diferents indústries involucrades en el projecte (Esport, Tèxtil, Electrònica i Aplicacions mòbils) per fer uns desenvolupaments inicials que permetin parametritzar i monitoritzar als usuaris de forma efectiva, amb el que tot i que hi ha una possibilitat cada vegada més gran de fer mesures de molts paràmetres fisiològics.

Amb aquests paràmetres es pretén donar informació al sistema d’entrenament per a que pugui regular la intensitat de l’entrenament i l’estat de l’esportista en temps real, de manera que la pràctica esportiva sigui més saludable i efectiva.

Les senyals dels diferents biosensors seran emmagatzemats en un concentrador el qual disposarà d’un mòdul de comunicacions i incorporarà una bateria que permetrà alimentar a tots els sensors.

2. Desenvolupament d’una plataforma d’entrenament per a mòbils:

La part més important del projecte consisteix precisament en el desenvolupament de la plataforma d’entrenament. En diverses reunions amb profesionals del sector de l’esport ja ens han mostrat les proves que els fan als esportistes per determinar el seu estat de Salut amb tot tipus d’aparells mèdics (ECG-Holters, Proves d’esforç, Espiròmetres, Ecocardiografies, etc...) i ens han confessat la inquietud i necessitat que hi ha en l’entorn D’alt Rendiment Esportiu per trobar una solució de monitorització de paràmetres fisiològics que sigui portable i que permeti predir amb una certa antelació la mort sobtada dels esportistes. En aquesta direcció es pretén introduir la plataforma mòbil S2-Salut&Sport. Tot i que la intenció dels membres del consorci no es només que tingui utilitat per als esportistes d’alt rendiment o professional, ja que també es pensa que els esportistes amateur i/o ocasionals, donat que poden tenir un cert risc de patir alguna malaltia cardiovascular i/o que volen controlar el seu estat de salut i millora, voldran fer un us del sistema de monitorització S2, tal i com fan actualment amb els pulsòmetres de mercat.

En la actualitat ja es disposa al mercat de diversos sensors tipus pulsòmetres o de cadència del pedaleig (específic per a l’esport de bicicleta) que poden ser connectats en dispositius mòbils. En el nostre cas volem potenciar aquesta possibilitat per a que el propi mòbil, amb la mesura de les constants vitals marcades (ECG-Temperatura-Respiració), amb uns paràmetres marcats pels professionals del sector SALUT-ESPORT, pugui actuar com a entrenador i fer el seguiment adequat per a controlar i millorar la pràctica esportiva.

En el projecte Salut&Sport-S2 hi tenen cabuda industries i sectors com la Medicina Esportiva, Sector Textil, Sector Esport, Industria TIC i Electrónica.