El projecte Salut&Sport-S2: investigaci� i desenvolupament d'una plataforma m�bil d'entrenament per a la millora de la salut en la pr�ctica de l'esport mitjan�ant l'�s de peces t�xtils esportives amb sistemes de monitoritzaci� de par�metres fisiol�gics" ha estat dissenyat i configurat per empreses del sector t�xtil i del mon de l'esport, amb el recolzament del Cl�ster T�xtil Moda de Catalunya (ACTM), el Cl�ster Catal� de Esport (INDESCAT). En la seva configuraci� tamb� hi ha participat Secartys (Asociaci�n Espa�ola para la Internacionalizaci�n de las Empresas de Electr�nica, Inform�tica y Telecomunicaciones) associaci� amb seu a Barcelona de la qual �s membre un dels sol�licitants del projecte.

Per a la realitzaci� d'aquest projecte s'ha constitu�t un equip mitjan�ant un acord de consorci. La finalitat d'aquesta agrupaci� �s aconseguir tenir i arribar a totes les �rees necess�ries en el projecte, de tal manera que totes les empreses que en formen part tanquen la cadena de valor d'aquesta i sempre amb el suport i l'ajuda t�cnica d'un centre tecnol�gic com �s Fitex, membre de Tecnio. Per tant, s'ha volgut tenir en tot moment la cadena de valor i de fabricaci� participant en el projecte molt activament i fent que cada una de les empreses, mitjan�ant els seus t�cnics i enginyers, aconsegueixin investigar i experimentar les tasques que es defineixen per a cada una d'elles.

Aretex logo

ARETEX - CONDOR

Aretex, SA��s una empresa fundada en 1898 a Arenys de Mar, a pocs quil�metres de la ciutat de Barcelona. Pertany a la Corporaci� Empresarial Valls, SL, important holding espanyol amb diverses empreses en el sector t�xtil i de les arts gr�fiques. Aretex, SA t� una planta productiva de 10.000 mts2, un magatzem log�stic de 4.500 mts2 i una estructura fixa de 210 persones.

En els seus inicis, es dedicava a la fabricaci� i comercialitzaci� de mitjons i leotards. Des de fa uns anys ha anat introduint noves l�nies de producte sempre enfocades al nounat i fins als 14 anys, amb la intenci� de ser, no nom�s un referent en el sector de la calceteria, sin� una marca especialitzada en la confecci� i el g�nere de punt infantil.

El seu coneixement del sector t�xtil en totes les seves fases, gr�cies als m�s de 100 anys d'exist�ncia i, en especial, a les importants instal�lacions que t� de m�s de 10.000 m2 a Arenys de Mar amb important equipament de fabricaci�, ajudar� a liderar el projecte i proporcionar les prendes esportives espec�fiques per a vestir i sensoritzar juntament amb el suport de Fitex.

Rial de Sa Clavella, 89
08350 Arenys de Mar (Barcelona)

Tel: +34 93 795 99 80

www.condor.es

Estanpunt logo

ESTAMPUNT

ESTAMPUNT SL va iniciar la seva activitat en 1962 com empresa dedicada a l'estampaci� de teixits per compte de tercers. Al llarg d'aquests 50 anys, l'empresa ha ocupat diversos locals industrials, fins a arribar a les seves instal�lacions actuals, en el Pol�gon Industrial de Cabrera de Mar. Aquestes instal�lacions ocupen una superf�cie �til de 12.000 metres quadrats, dels quals dos terceres parts es destinen a les plantes pr�piament industrials, mentre que la resta est� ocupat per equipament auxiliar, com s�n calderes, magatzem de motlles, accessoris i serveis.

Des dels seus inicis, l'empresa ha invertit fortament en la renovaci� de la seva maquin�ria b�sica d'estampaci�, i en els equips auxiliars de disseny i de neteja de motlles, de manera que en l'actualitat disposa d'un excel�lent utillatge per a desenvolupar la seva activitat. Dintre d'aquesta l�nia, ESTAMPUNT porta a terme intensos esfor�os d'investigaci� per a la millora del seu proc�s productiu, com �s el projecte objecte del present estudi. Estampunt, com empresa del sector dels acabats i de la Estampaci� t�xtil amb grans coneixements en impressi� de tints mitjan�ant estampaci� i serigrafia t� la tasca clau en el projecte per a la correcta impressi� de les tintes conductores, juntament amb Fitex, que permetin obtenir els par�metres de sensoritzaci� adients.

Pol. Industrial Cabrera
08349 Cabrera de Mar (Barcelona)

Tel: +34 93 759 09 34

www.textil.org/estampunt

Idneo logo

IDNEO

IDNEO �s una empresa especialitzada en enginyeria, recerca i desenvolupament de nous productes per a un ampli ventall de sectors.

Aquesta nova companyia sorgeix com a resultat del pla de reconversi� industrial de l'antiga planta de Sony a Viladecavalls (Barcelona). Dos grans grups catalans, Ficosa i Comsa Emte, participen com una alian�a d'empreses al 50% apostant per un projecte de gran potencial que contribueix a l'augment de la productivitat i de la competitivitat en l'�mbit de la innovaci� i la tecnologia a Catalunya. Fruit de la combinaci� de les capacitats d'un dels primers grups industrials catalans i la primera companyia de serveis i enginyeria catalana neix IDNEO. Ficosa, propietat de les fam�lies Pujol i Tarrag�, �s l'�nic grup industrial catal� que pot absorbir la dimensi� industrial d'aquesta planta de fabricaci�. Comsa Emte �s el major grup de Serveis i Enginyeria catal�, pertanyent a les fam�lies Miarnau i Sumarroca, que refor�a el creixement d'aquest projecte.

IDNEO uneix les capacitats industrials i d'enginyeria de Ficosa i Comsa Emte, aix� com el saber fer en electr�nica de la multinacional japonesa, en unes instal � lacions punteres en R + D i en homologaci� de producte. .La seva participaci� es clau per al desenvolupament dels diferents components que conformen els diferents sensors que ens han de permetre monitoritzar els esportistes. Un dels factors clau es la seva capacitat d'industrialitzaci� i fabricaci� un cop el projecte estigui finalitzat, de manera que el time to market es pugui reduir per a obtenir un m�s r�pid retorn de la inversi� que han de realitzar totes les empreses.

Pol. Ind Can Mitjans
08232 Viladecavalls (Barcelona)

Tel: +34 93 700 85 49

www.idneo.es

Puntop Blanco logo

COSTAISA

Costaisa Group, �s un grup empresarial internacional especialitzat en salut que des de fa m�s de 45 anys ofereix externalitzaci� de serveis, consultoria estrat�gica i de negoci, i disseny, desenvolupament i implementaci� de solucions de sistemes d'informaci�.

Comptem amb prop de 450 professionals altament qualificats (gestors d'institucions sanit�ries, enginyers, m�dics, experts en equipament, especialistes en manteniment, etc.) i amb gran experi�ncia en projectes nacionals i internacionals.

Oferim solucions globals en el sector de la salut desenvolupant diferents l�nies de servei i productes que donen cobertura a projectes que van des de la consultoria per a processos de modernitzaci� i reforma del sector de la salut, l'assessorament en la construcci� "clau en m�" de centres de salut o la definici� de models d'acreditaci� i qualitat, fins a l'assessoria per a la inversi� en equipament.

En l'�mbit de la telemedicina oferim la plataforma Phemium, que facilita la tecnologia necess�ria per implementar de forma r�pida i assequible escenaris personalitzats de telemedicina en la relaci� "pacient-professional" i "professionalprofessional" com teleconsulta, monitoritzaci� remota, telerehabilitaci�, teleassist�ncia, telehospitalitzaci�, teleictus i exploracions i valoracions cl�niques en remot.

Pau Alcover, 33

08017 Barcelona

Tel: +34 93 253 61 00

costaisa@costaisa.com

www.costaisa.com

Fitex logo

FITEX

FITEX �s una entitat privada sense �nim de lucre que t� com a objectiu fonamental impulsar el proc�s d'innovaci� de la ind�stria t�xtil en un sentit ampli: producte, proc�s, gesti�, coneixement i estrat�gia comercial de les empreses t�xtils.

FITEX estructura els processos d'innovaci� mitjan�ant �rees de servei a les empreses: la formaci�, projectes d'investigaci� i desenvolupament, difusi� de novetats t�cniques i tecnol�giques i serveis a empreses.

A nivell tecnol�gic, FITEX porta m�s de 10 anys treballant en el camp d'una nova ci�ncia anomenada "textr�nica", una intersecci� entre l'electr�nica tradicional (r�gida), la nova i prometedora electr�nica flexible (o "Printed Electronics") juntament amb el t�xtil tradicional.

En els �ltims 5 anys ha anat adquirint experi�ncia en una nova l�nia d'investigaci�, la nanotecnologia, amb projectes de R + D consistents en la incorporaci� de micro i nanoencapsulats en els processos d'extrusi� per a la fabricaci� de fil i en processos d'acabat per a la generaci� de teixits intel�ligents.

Av. Mestre Muntaner, 86
08700 Igualada (Barcelona)

Tel: +34 93 803 57 62

www.fitex.es